CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG SỐNG 14:00-17:00 CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN

DU HỌC HÈ PHILIPPINES TẠI VIETNAM  

STT TOPICS FOR LECTURE CHỦ ĐỀ BÀI GiẢNG
1 Soft Skills  
2  Skill to pay the bill/ save money Kỹ năng quản lý tài chính/ tiết kiệm
3 Comunication Kỹ năng giao tiếp
4 Enthususiasm and attitude Thái độ sống và sự cảm thông
5  Teamwork Làm việc  nhóm
6 Problem solving and critical thinking Cách giải quyết vấn đề và tư duy phản biện
7 Proffesionalism Làm thế nào để trở nên chuyên nghiệp
8 English language skills. Kỹ năng học ngoại ngữ
9 Time management skills Kỹ năng quản lý thời gian
10 Handle difficult situations Cách xử lý các tình huống khó khăn
11  Self-confidence Làm thế nào để tự tin
12 Independence/Self-reliance Độc lập / Tự lực
13  Adaptability to new environments Thích nghi với môi trường mới
14 Self-knowledge Tự học hỏi
15 Ability to cope with stress, rejection Khả năng đối phó với sự căng thẳng, tình huống khó khăn
16 Perseverance Rèn luyện tính kiên trì
17 Flexibility Sự mềm dẻo Linh hoạt
18 Awareness of lifestyle choices and global consequences Nhận thức về lựa chọn lối sống và hậu quả
19 Learn quickly Làm thế nào để học học nhanh
20 Independent learning & research. Học tập & nghiên cứu độc lập.
21 Achieve goals despite obstacles Đạt được mục tiêu bất chấp trở ngại
22 Open-mindedness Thái độ cởi mở
23 Organisation. Cách làm việc có hệ thống
24 Goal Setting  
25 TOPIC ON SITE CHỦ ĐỀ ĐI THỰC TẾ
26 Going to super market

skill to buy and sell

Đi siêu thị: Kỹ năng mua sắm
27 Bavi National Forest

adapt environment

Rừng quốc gia Ba vì: Kỹ năng sinh tồn, thích ứng với môi trường
28 Going to the airport

 prepare for study abroad

Đi đến sân bay: Chuẩn bị hành trang đi du học

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *