“Kỹ năng mềm phải thật cứng – Kỹ năng cứng phải thật mềm”

Thế giới hiện đại, khoa học công nghệ phát triển đến chóng mặt, có rất nhiều ngành nghề bị mất đi và thay thế bằng các ngành nghề khác. Chính vì vậy ngay cả kỹ năng cứng, kỹ năng chuyên môn của một ngành nghề cũng dễ dàng trở nên lỗi thời và cần phải được cải tiến liên tục. ngày càng thay đổi nhanh. Ngân hàng thế giới gọi thế kỷ 21 là thời đại của nền kinh tế dựa vào kỹ năng.Kỹ năng mềm thì được dùng mọi lúc, mọi nơi, suốt đời, cho mọi người, cho chính mình. Chính vì vậy, “Kỹ năng mềm phải thật cứng – Kỹ năng cứng phải thật mềm”.

 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH: 

Các bạn trẻ được trang bị những kỹ năng sống thiết yếu để:

  • Giải quyết các mối quan tâm và vấn đề thường gặp trong tương lai và cuộc sống.
  • Nâng cao sự tự tin và khả năng độc lập, làm việc nhóm, xây dựng kế hoạch trong tương lai.
  • Xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp.
  • Hình thành thói quen của một lối sống hài hòa, lành mạnh
  • Thành công trong tương lai

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG  MỀM  

 BUỔI TOPICS FOR LECTURE  CHỦ ĐỀ BÀI GiẢNG 
1 Soft Skills  Kỹ năng mềm cần trang bị
2 Skill to pay the bill/ save money Kỹ năng quản lý tài chính/ tiết kiệm
3 Communication Kỹ năng giao tiếp
4 Enthusiasm and attitude Thái độ sống và sự cảm thông
5 Teamwork Làm việc  nhóm
6 Problem solving and critical thinking Cách giải quyết vấn đề và tư duy phản biện
7 Professionalism Làm thế nào để trở nên chuyên nghiệp
8 English language skills. Kỹ năng học ngoại ngữ
9 Time management skills Kỹ năng quản lý thời gian
10 Handle difficult situations Cách xử lý các tình huống khó khăn
11 Self-confidence Làm thế nào để tự tin
12 Independence/Self-reliance Độc lập / Tự lực
13 Adaptability to new environments Thích nghi với môi trường mới
14 Self-knowledge Tự học hỏi
15 Ability to cope with stress, rejection Khả năng đối phó với sự căng thẳng, tình huống khó khăn
16 Perseverance Rèn luyện tính kiên trì
17 Flexibility Sự mềm dẻo Linh hoạt
18 Awareness of lifestyle choices and global consequences Nhận thức về lựa chọn lối sống và hậu quả
19 Learn quickly Làm thế nào để học học nhanh
20 Independent learning & research. Học tập & nghiên cứu độc lập.
21 Achieve goals despite obstacles Đạt được mục tiêu bất chấp trở ngại
22 Open-mindedness Thái độ cởi mở
23 Organisation. Cách làm việc có hệ thống
24 Goal Setting  Cách đặt mục tiêu

 

GIÁO VIÊN : 100% người nước ngoài từ IELTS 9.0

CHƯƠNG TRÌNH HỌC: Dành cho học sinh cấp 2 và cấp 3 trở lên, phù hợp với mọi trình độ.

THỜI GIAN: 2:00-4:00 chiều chủ nhật hàng tuần.trong thời hè từ 1/6-30/8 tại tất cả các sơ sở đào tạo của IELTS 9.0

HỌC PHÍ: 10 triệu đồng

Đăng ký TẠI ĐÂY 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *