QUY TRÌNH NHẬP HỌC

 

  • Điền application form online
  • Đóng học phí
  • Gửi hóa đơn, thông tin chuyển khoản (envoice) về địa chỉ email: info@ieltsniner.edu.vn hoặc zalo: 0981978999
  • IELTS 9.0 gửi thư mời nhập học (LOA)

    

 1. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HỌC PHÍ

  Thanh toán Online qua thẻ:

  Offline chuyển khoản theo số tài khoản dưới đây:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *