• Đối với kỳ thi trên giấy: Thí sinh có thể tra cứu kết quả trực tuyến và nhận bản cứng (TRF) sau 13 ngày
 • Đối với kỳ thi trên máy tính: Thí sinh sẽ nhận kết quả sau 3-5 ngày kể từ ngày thi.
 • Kết quả IELTS của bạn có giá trị trong vòng 2 năm tính từ ngày nhận được kết quả thi.
 1. Hướng dẫn tra cứu điểm thi IELTS trực tuyến trên Hội Đồng Anh (British Council)

Bước 1: Truy cập trang web tra cứu điểm thi IELTS Hội Đồng Anh (British Council)

Bước 2: Điền thông tin chi tiết của bạn để đăng ký kiểm tra kết quả

 •         Họ tên và ngày tháng sinh phải trùng với giấy tờ tùy thân khi đăng ký dự thi
 •         First/Given name: tên lót và tên
 •         Surname/Family name: họ tên
 •         Date of birth: ngày sinh
 •         Email: email của bạn
 •         Confirm email address: nhập lại email của bạn
 •         Password: mật khẩu

Bước 3: Tại mục Your marketing preferences, nếu bạn không muốn nhận tin quảng cáo thì chọn mục dưới cùng (Please do not…), nếu muốn nhận tin quảng cáo thì có thể chọn 1 trong 2 mục đầu (I am happy to receive…) > Nhấn vào ô I agree… > Nhấn Register để đăng ký tài khoản

 Bước 4: Điền email, mật khẩu bạn vừa tạo > Bấm chọn Log in

Bước 5: Bạn sẽ xem được điểm các kĩ năng IELTS tại mục Results

 •         Listening: kĩ năng nghe
 •         Reading: kĩ năng đọc
 •         Writing: kĩ năng viết
 •         Speaking: kĩ năng nói
 •         Overall: kết quả IELTS cuối cùng

III. Hướng dẫn tra cứu điểm thi IELTS trực tuyến khi thi tại IDP

Bước 1: Truy cập trang web tra cứu điểm thi IELTS của IDP

Bước 2: Điền thông tin chi tiết của bạn để kiểm tra kết quả: Given/other name(s), Family name, Passport number or ID number, Date of birth > Tích vào phần Captcha > Chọn Get Results để nhận kết quả. 

Bước 3: Bạn sẽ xem được điểm các kĩ năng IELTS

 •         Listening: kĩ năng nghe
 •         Reading: kĩ năng đọc
 •         Writing: kĩ năng viết
 •         Speaking: kĩ năng nói
 •         Overall: kết quả IELTS cuối cùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *