Nghệ An cho tuyển thẳng HS có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế vào lớp 10

Những năm trước, Nghệ An chỉ ưu tiên tuyển thẳng với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Năm nay, một số trường khác cũng sẽ được tuyển thẳng là Trường THPT Hà Huy Tập, THPT Lê Viết Thuật, THPT Nguyễn Duy Trinh, THPT Đô Lương 1, THPT Quỳ Hợp,…

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết: “Năm nay, Nghệ An quyết định mở rộng việc tuyển thẳng này ở tất cả các trường THPT công lập ở TP Vinh. Ngoài ra, mỗi huyện sẽ có một trường được tổ chức hình thức tuyển thẳng này, còn chọn trường nào triển khai thì Sở GD-ĐT sẽ cân nhắc trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng”, ông Thành nói.

Ông Thành cho hay, việc tuyển thẳng học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nhằm khuyến khích học sinh phổ thông học tiếng Anh.

Đồng thời, việc mở thêm các lớp chuyên Anh sẽ tạo động lực cho học sinh trong toàn tỉnh thi đua học tập, đổi mới phương pháp dạy và học tiếng Anh trong các nhà trường theo hướng chuẩn quốc tế.

“Như vậy, thay vì phải đạt được mức điểm cao ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 để có thể vào được những trường THPT công lập top đầu thì có thể sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế. Tuy nhiên, không phải học sinh có chứng chỉ quốc tế là được tuyển thẳng mà vẫn phải đáp ứng điều kiện đủ là phải trúng tuyển vào một trường THPT công lập bất kỳ nào đó”, ông Thành nói.

Sở GD-ĐT Nghệ An cũng cho biết, tùy vào từng trường và số lượng học sinh đăng ký xét tuyển thẳng mà Sở sẽ đưa ra mức sàn yêu cầu chứng chỉ.

“Tới đây, Sở GD-ĐT Nghệ An sẽ có văn bản hướng dẫn các trường cụ thể việc xét tuyển này và sẽ chắc chắn sẽ có “mức sàn” của chứng chỉ đủ điều kiện để tham gia xét. Việc xét tuyển vẫn diễn ra từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu số học sinh của một lớp, chứ không phải được tuyển hết”.

Về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, Nghệ An sử dụng cả phương thức thi tuyển và xét tuyển. Trong đó, thi tuyển đối với các trường có số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường vượt quá chỉ tiêu giao tuyển sinh năm học 2021 – 2022; xét tuyển đối với các trường còn lại.

Những năm trước, Nghệ An chỉ ưu tiên tuyển thẳng với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Năm nay, một số trường khác cũng sẽ được tuyển thẳng là Trường THPT Hà Huy Tập, THPT Lê Viết Thuật, THPT Nguyễn Duy Trinh, THPT Đô Lương 1, THPT Quỳ Hợp,…

Trao đổi với VietNamNet, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết: “Năm nay, Nghệ An quyết định mở rộng việc tuyển thẳng này ở tất cả các trường THPT công lập ở TP Vinh. Ngoài ra, mỗi huyện sẽ có một trường được tổ chức hình thức tuyển thẳng này, còn chọn trường nào triển khai thì Sở GD-ĐT sẽ cân nhắc trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng”, ông Thành nói.

Ông Thành cho hay, việc tuyển thẳng học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nhằm khuyến khích học sinh phổ thông học tiếng Anh.

                                                                                           Lớp học thực hành Coaching thầy 1 trò kỹ năng Nói tại IELTS 9.0

Đồng thời, việc mở thêm các lớp chuyên Anh sẽ tạo động lực cho học sinh trong toàn tỉnh thi đua học tập, đổi mới phương pháp dạy và học tiếng Anh trong các nhà trường theo hướng chuẩn quốc tế.

“Như vậy, thay vì phải đạt được mức điểm cao ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 để có thể vào được những trường THPT công lập top đầu thì có thể sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế. Tuy nhiên, không phải học sinh có chứng chỉ quốc tế là được tuyển thẳng mà vẫn phải đáp ứng điều kiện đủ là phải trúng tuyển vào một trường THPT công lập bất kỳ nào đó”, ông Thành nói.

Sở GD-ĐT Nghệ An cũng cho biết, tùy vào từng trường và số lượng học sinh đăng ký xét tuyển thẳng mà Sở sẽ đưa ra mức sàn yêu cầu chứng chỉ.

“Tới đây, Sở GD-ĐT Nghệ An sẽ có văn bản hướng dẫn các trường cụ thể việc xét tuyển này và sẽ chắc chắn sẽ có “mức sàn” của chứng chỉ đủ điều kiện để tham gia xét. Việc xét tuyển vẫn diễn ra từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu số học sinh của một lớp, chứ không phải được tuyển hết”.

Về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, Nghệ An sử dụng cả phương thức thi tuyển và xét tuyển. Trong đó, thi tuyển đối với các trường có số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường vượt quá chỉ tiêu giao tuyển sinh năm học 2021 – 2022; xét tuyển đối với các trường còn lại.

Những năm trước, Nghệ An chỉ ưu tiên tuyển thẳng với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Năm nay, một số trường khác cũng sẽ được tuyển thẳng là Trường THPT Hà Huy Tập, THPT Lê Viết Thuật, THPT Nguyễn Duy Trinh, THPT Đô Lương 1, THPT Quỳ Hợp,…

 ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết: “Năm nay, Nghệ An quyết định mở rộng việc tuyển thẳng này ở tất cả các trường THPT công lập ở TP Vinh. Ngoài ra, mỗi huyện sẽ có một trường được tổ chức hình thức tuyển thẳng này, còn chọn trường nào triển khai thì Sở GD-ĐT sẽ cân nhắc trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng”, ông Thành nói.

ng Thành cho hay, việc tuyển thẳng học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nhằm khuyến khích học sinh phổ thông học tiếng Anh.

Đồng thời, việc mở thêm các lớp chuyên Anh sẽ tạo động lực cho học sinh trong toàn tỉnh thi đua học tập, đổi mới phương pháp dạy và học tiếng Anh trong các nhà trường theo hướng chuẩn quốc tế.

“Như vậy, thay vì phải đạt được mức điểm cao ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 để có thể vào được những trường THPT công lập top đầu thì có thể sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế. Tuy nhiên, không phải học sinh có chứng chỉ quốc tế là được tuyển thẳng mà vẫn phải đáp ứng điều kiện đủ là phải trúng tuyển vào một trường THPT công lập bất kỳ nào đó”, ông Thành nói.

Sở GD-ĐT Nghệ An cũng cho biết, tùy vào từng trường và số lượng học sinh đăng ký xét tuyển thẳng mà Sở sẽ đưa ra mức sàn yêu cầu chứng chỉ.

“Tới đây, Sở GD-ĐT Nghệ An sẽ có văn bản hướng dẫn các trường cụ thể việc xét tuyển này và sẽ chắc chắn sẽ có “mức sàn” của chứng chỉ đủ điều kiện để tham gia xét. Việc xét tuyển vẫn diễn ra từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu số học sinh của một lớp, chứ không phải được tuyển hết”.

Về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, Nghệ An sử dụng cả phương thức thi tuyển và xét tuyển. Trong đó, thi tuyển đối với các trường có số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường vượt quá chỉ tiêu giao tuyển sinh năm học 2021 – 2022; xét tuyển đối với các trường còn lại.

Nguồn: Việt Nam Net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *