Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học

– Chính phủ Hung-ga-ri cấp 200 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Hung-ga-ri theo trình độ đại học, một chu kỳ (one-tier master – OTM: chương trình liên thông đại học – thạc sĩ), thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập chuyên ngành.

– Chỉ tiêu học bổng như sau:

+ 25 học bổng một chu kỳ;
+ 80 học bổng đại học;
+ 55 học bổng thạc sĩ;
+ 30 học bổng tiến sĩ;
+ 10 học bổng thực tập trình độ sau đại học (từ 5 tháng đến 10 tháng).

– Ngành học: Các nhóm ngành mà phía Hung-ga-ri cấp học bổng đào tạo cho ứng viên Việt Nam (https://apply.stipendiumhungaricum.hu/courses/search/id/15002387-22rj61).

Thời hạn nộp hồ sơ

Ngày 15/01/2022 

Thời gian đào tạo
– Chương trình đại học: từ 02 năm đến 04 năm học;
– Chương trình thạc sĩ: từ 1,5 năm đến 02 năm học;
– Chương trình một chu kỳ: 05 năm đến 06 năm học;
– Chương trình tiến sĩ: 04 năm;
– Chương trình thực tập: từ 5 tháng đến 10 tháng.

 Chế độ học bổng

Học bổng của Chính phủ Hung-ga-ri cấp cho 200 chỉ tiêu bao gồm: miễn phí đào tạo, nghiên cứu, cấp bảo hiểm y tế và hỗ trợ chỗ ở, sinh hoạt phí theo quy định của phía Hung-ga-ri.

– 100 chỉ tiêu được Chính phủ Hung-ga-ri cấp học bổng sẽ được cấp bù học bổng của Chính phủ Việt Nam bao gồm: vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành

Điều kiện và đối tượng dự tuyển

2.1. Điều kiện chung
– Là công dân Việt Nam, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.
– Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài.
– Ứng viên đăng ký đi học đại học và một chu kỳ sinh trước ngày 31/8/2004 (trừ ứng viên đăng ký ngành múa); ứng viên đăng ký đi học thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành không quá 40 tuổi tính đến ngày 31/7/2022.
– Ứng viên là học sinh lớp 12 đăng ký đi học đại học phải có điểm trung bình chung từng năm học THPT đến hết năm học 2021 – 2022 đạt từ 7,0 trở lên và có kết quả trúng tuyển đại học năm 2022 khi làm thủ tục đi học.
– Ứng viên là sinh viên đăng ký đi học đại học phải có điểm trung bình chung từng năm học THPT, điểm xét tốt nghiệp và điểm trung bình chung học kỳ đại học đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 và tương đương).

 Điều kiện về ngoại ngữ

– Ứng viên đăng ký học bằng tiếng Anh cần có chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn sử dụng (trong vòng 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển) hoặc đã tốt nghiệp các bậc học trước đó được học bằng tiếng Anh ở nước ngoài;
– Ứng viên đăng ký học bằng tiếng Hung-ga-ri cần có chứng chỉ B2 tiếng Hung-ga-ri (theo khung tham chiếu châu Âu) do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn sử dụng (trong vòng 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển); Ứng viên đăng ký học bằng tiếng Hung-ga-ri cần có trình độ tiếng Anh cơ bản;
– Ứng viên đăng ký học bằng tiếng Hung nếu chưa có chứng chỉ tiếng Hung nêu trên thì được bố trí 01 năm dự bị tiếng tại Hung-ga-ri và dự tuyển đạt yêu cầu đầu vào của các trường đại học Hung-ga-ri sẽ vào học tiếp chuyên ngành (trừ ứng viên đăng ký đi thực tập chuyên ngành);
– Ứng viên đăng ký ngành Luật chỉ được đăng ký học bằng tiếng Hung-ga-ri.

????? ?.? – ??̣? ???̂?? ???̛́? ??̣?

Website: https://minhhieuielts.com/

Hotline: 0981978999 / 0983867757

Địa chỉ:         Nhà C5, Đại học Thủy Lợi, Hà Nội

 765 Nguyễn Văn Linh – Long Biên- Hà Nội

 310 Nguyễn Lương Bằng- TP Hải Dương

 39 Nguyễn Đăng Đạo- TP Bắc Ninh 

#ielts9.0 #hocbongtoanphan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *