HỌC BỔNG DU HỌC CANADA 2019-2020

HỌC BỔNG DU HỌC CANADA 2019-2020

1).Học bổng đầu vào: -King's: $8,000-$10,000 CAD (năm đầu) (được cấp học bổng khi có LOA) -Brock: $5,000-$20,000 CAD (04 năm) (GPA lớp 12 có 80% là có học bổng) -MSVU: $2,800-$32,000 CAD (04 năm) (GPA ...

Luyện kỹ năng nghe hiệu quả

Luyện kỹ năng nghe hiệu quả

Vào những nơi như trung tâm truyền thông, văn phòng, khu kinh doanh, chúng ta gặp nhiều thông tin bằng tiếng Anh, ngôn ngữ được thế giới chấp nhận rộng rãi cho mục đích kinh doanh ...