365 ngày đã trôi qua, 1 năm đầy sóng gió làm cả thế giới quay cuồng, bao nhiêu kế hoạch bị lỡ dở và bao nhiêu kế hoạch mới phát sinh. Dù bất cứ điều gì xảy ra, giờ là lúc ta phải vượt bão để lên kế hoạch và những việc làm cho năm tiếp theo. Đây là bước vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến thành công của bạn trong năm tới.

50% thành công đạt được là nhờ lên kế hoạch và 50% thành công còn lại là thực hiện kế hoạch.

Bước 1: Xác định tiêu chí để thiết lập mục tiêu hiệu quả và thông minh SMART

Specific: mục tiêu phải cụ thể, rõ rang

Measureable: Mục tiêu phải đo lường được bằng con số hoặc phải có định lượng rõ rang

Achievable: Mục tiêu có thể đạt được, khả thi

Realistic: Mục tiêu có tính thực tế

Timebound: Mục tiêu có thời gian cụ thể

Bước 2: Liệt kê những lĩnh vực bạn cần làm trong năm tới

 • Công việc
 • Thu nhập
 • Học tập
 • Gia đình
 • Phát triển bản thân
 • Sức khỏe
 • Đóng góp cho cộng đồng
 • Tinh thần

 

Bước 3:  Cách chọn mục tiêu phù hợp

Mỗi lĩnh vực, bạn chỉ cần chọn ra 5 mục tiêu muốn đạt sau đó chọn ra 1 mục tiêu quan trọng nhất dựa theo 3 câu hỏi sau:

 

 • Điều quan trọng nhất với tôi trong năm tới là gì?
 • Tại sao?
 • Đạt được mục tiêu đó tôi có thực sự hạnh phúc

 

Bước 4: Lên kế hoạch chi tiết với phương pháp 4W 1H

 

What: Để đạt được mục tiêu này bạn phải làm những việc gì?

Where: Bạn sẽ làm ở đâu?

When: Làm vào thời điểm nào, khi nào cần hoàn thành?

Why: Tại sao bạn cần làm những việc đó?

Who: Ai sẽ là người hỗ trợ bạn?

How: làm bằng cách nào? Kiểm tra kết quả ra sao?
Giờ thì bạn chỉ cần ghi vào lịch để theo dõi và nhắc nhở bản thân và bắt tay vào  thực hiện kế hoạch hằng ngày

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *