Cấu trúc đề thi IELTS

Cấu trúc đề thi IELTS

Học IELTS tức là học sử dụng ngôn ngữ, chính vì vậy cấu trúc đề thi IELTS  được chia làm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết với tổng thời gian thi là 3 giờ

IELTS là gì?

IELTS là gì?

IELTS viết tắt của International English Language Testing System, là Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế với 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. IELTS là cuộc thi kiểm tra trình độ thông ...

Chương trình IELTS 9.0

Chương trình IELTS 9.0

Nói tiếng Anh thỏa thích 24/7 cùng với giáo viên nước ngoài đạt chuẩn IELTS 9.0 và môi trường học hoàn toàn bằng tiếng Anh. 

IELTS 9.0

IELTS 9.0

Chương trình học bản quyền từ Philippines với thời lượng học KHÔNG GIỚI HẠN và Phương pháp độc quyền 3:1, hiệu quả cao gấp 10 lần so với cách học truyền thống giúp học viên thành ...