Học tiếng Anh: Đừng trì hoãn!

Học tiếng Anh: Đừng trì hoãn!

Sự chần chừ, trì hoãn là một "căn bệnh" phổ biến. Người ta hay viện ra lý do tài chính, thời gian hoặc sức khỏe để tự trì hoãn giải quyết vấn đề, thực tế là vấn đề vẫn còn đó. ...

Luyện kỹ năng nghe hiệu quả

Luyện kỹ năng nghe hiệu quả

Vào những nơi như trung tâm truyền thông, văn phòng, khu kinh doanh, chúng ta gặp nhiều thông tin bằng tiếng Anh, ngôn ngữ được thế giới chấp nhận rộng rãi cho mục đích kinh doanh ...