COVID 19 sẽ thay đổi việc học hành của các em theo chiều hướng tích cực?
Hệ lụy tiêu cực từ COVID- 19 gây ra cho là rất lớn và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trên nhiều mặt của xã hội. Ngay cả với học sinh, sinh viên cũng bị tác động nặng nề. Nếu nhìn ở góc độ khác, sự sợ hãi COVID -19 sẽ thúc đẩy những thay đổi trong cách học tập của các em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *