Có phải kỹ năng nói và viết đang cản trở bạn đạt mốc điểm mong muốn trong kỳ thi IELTS?

Làm thế nào để đạt được điểm IELTS từ 7.0-9.0 ?

IELTS 9.0 Việt Nam  đã giúp cho hàng trăm bạn học viên đạt mốc điểm IELTS cao chỉ trong thời gian từ 3-6 tháng.

IELTS 9.0 sẽ chỉ ra cho bạn những vấn đề bạn đang gặp phải khiến điểm IELTS của bạn chưa cao.

IELTS 9.0 hỗ trợ bạn và chỉ ra cho bạn cách làm thế nào để bạn có thể đạt mốc điểm cao nhất. 

Bạn học được gì trong lớp thực hành coaching 1 thầy 1 trò

Luyện phản xạ, khắc phục ngay điểm yếu về ngữ pháp, từ vựng, phát âm, độ trôi chảy, kỹ thuật cải thiện band điểm hiện có của mình….

IELTS 9.0 –  HỌC KHÔNG GIỚI HẠN mô hình học 3:1

  • Không giới hạn bài giảng gồm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết
  • Không giới hạn coaching 1:1 – thực hành kỹ năng Viết và Nói
  • Không giới hạn Managing – Nâng cao kỹ năng nghe và nhớ từ vựng với phương pháp “bút đen bút đỏ” – thuộc bài ngay tại lớp.
  • Không giới hạn thi thử như thi thật hàng tuần
  • Không giới hạn tài liệu học

IELTS 9.9- The perfect place to score 9.0 in the IELTS test

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *