Chương trình IELTS 9.0

Chương trình IELTS 9.0

Nói tiếng Anh thỏa thích 24/7 cùng với giáo viên nước ngoài đạt chuẩn IELTS 9.0 và môi trường học hoàn toàn bằng tiếng Anh.