Bước 1: Xác định mục tiêu cụ thể
Bước 2: Thời lượng đủ để đạt mục tiêu trên
Bước 3: Phương pháp học đúng

Bước 4: Thực hành trực tiếp với giáo viên nước ngoài đặc biệt chú trọng kỹ năng chủ động như Nói và Viết

Bước 5: Giáo viên đạt chuẩn theo chương trình học

Bước 6: Đo lường thường xuyên để có phương án điều chỉnh kịp thời và đúng tiến độ

Cơ sở nào học hiệu quả cao và uy tín. Bấm vào đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *