Cấu trúc đề thi IELTS

Cấu trúc đề thi IELTS

Học IELTS tức là học sử dụng ngôn ngữ, chính vì vậy cấu trúc đề thi IELTS  được chia làm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết với tổng thời gian thi là 3 giờ