Cambridge

HỌC TIẾNG ANH THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?

HỌC TIẾNG ANH THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?

HỌC TIẾNG ANH THẾ NÀO CHO ĐÚNG Có nhiều người hỏi tôi Làm thế nào để học giỏi tiếng Anh? Tại sao... Xem tiếp

THI THỬ IELTS CHUẨN QUỐC TẾ MIỄN PHÍ SÁNG CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN – NHẬN NGAY KẾT QUẢ THI TRONG NGÀY

THI THỬ IELTS CHUẨN QUỐC TẾ MIỄN PHÍ SÁNG CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN – NHẬN NGAY KẾT QUẢ THI TRONG NGÀY

Nếu bạn đang muốn đánh giá khả năng thành thạo tiếng Anh của mình đang ở đâu. Bạn muốn rèn “... Xem tiếp

Academic Writing Task 1: Line Graph- Table

Academic Writing Task 1: Line Graph- Table

Academic Writing Task 1: Line Graph- Table Task You should spend about 20 minutes on this task. The graph below compares the... Xem tiếp

Academic Writing Task 1: Pie Chart- Sample 86

Academic Writing Task 1: Pie Chart- Sample 86

Academic Writing Task 1: Pie Chart- Sample 86 Task You should spend about 20 minutes on this task. The charts below show the... Xem tiếp

Academic Writing Task 1: Bar Chart- Sample 86

Academic Writing Task 1: Bar Chart- Sample 86

Academic Writing Task 1: Bar Chart- Sample 86 Task You should spend about 20 minutes on this task. The map below is of the town... Xem tiếp

Academic Writing Task 1: Sample 84- Sample 86

Academic Writing Task 1: Sample 84- Sample 86

Academic Writing Task 1: Sample 84- Sample 86 Task You should spend about 20 minutes on this task. The Bar Chart shows CO2... Xem tiếp

Academic Writing Task 1: Sample 86- Table

Academic Writing Task 1: Sample 86- Table

Academic Writing Task 1: Sample 86- Table Task You should spend about 20 minutes on this task. The flowchart below shows the... Xem tiếp

Academic Writing Task 1: Bar Chart- Table

Academic Writing Task 1: Bar Chart- Table

Academic Writing Task 1: Bar Chart Task You should spend aboutWrite a report for a university lecturer describing the information... Xem tiếp

Academic Writing Task 1: Bar Chart- Table

Academic Writing Task 1: Bar Chart- Table

Academic Writing Task 1: Bar Chart Task The graph below shows the different modes of transport used to travel to and from work in... Xem tiếp

Academic Writing Task 1: Bar Chart- IELTS 9.0

Academic Writing Task 1: Bar Chart- IELTS 9.0

Academic Writing Task 1: Bar Chart Task Write a report describing the information in the graph below. You should write at least... Xem tiếp

Academic Writing Task 1: Table

Academic Writing Task 1: Table

Academic Writing Task 1: Table Task You should spend about 20 minutes on this task. The table below shows the hours of leisure... Xem tiếp

Academic Writing Task 1: Pie Chart-IELTS 9.0

Academic Writing Task 1: Pie Chart-IELTS 9.0

Academic Writing Task 1: Pie Chart Task Write a report for a university lecturer describing the information in the two graphs... Xem tiếp